Zajam IBRD-a od 39 miliona KM za projekt registracije nekretnina

0
588
Održana vanredna sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).
Cilj Projekta je pružiti podršku razvoju održivog sistema registracije nekretnina s harmoniziranom evidencijom u zemljišnoj knjizi i katastru u urbanim područjima Federacije BiH i Republike Srpske.
Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu 39 miliona KM bio bi alociran na Federaciju BiH (14 miliona KM) i Republiku Srpsku (25 miliona KM), a uvjeti zajma određeni na pregovorima.