Zajam od 30 miliona eura za razvoj koridora rijeka Save i Drine

0
222
Projekt će unaprijediti plovnost vodnog puta rijeke Save i Drine

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog sporazuma o zajmu (Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, sa Osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma.
Iznos zajma je 30 miliona eura, sa alokacijom na Republiku Srpsku, rokom otplate od 32 godine i grejs periodom od sedam godina.
Cilj projekta je unapređenje zaštite od poplava i omogućavanje prekogranične saradnje u koridorima rijeka Save i Drine. Prva faza programa je regionalnog karaktera i realizuje se u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.