Zajednički projekt BBI banke i Općine Centar na smanjenju zagađenosti u Sarajevu

0
867
Ugovor o poslovnoj saradnji Općine Centar i BBI banke potpisali Nedžad Ajnadžić i Amer Bukvić

Predsjednik Uprave Bosna Bank International (BBI) Amer Bukvić i načelnik Općine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić potpisali su danas ugovor o poslovnoj saradnji između BBI banke i Općine o subvencioniranju profitne marže u projektu utopljavanja individualnih objekata.
“Projektom utopljavanja individualnih objekata na području općine Centar građani će u BBI banci moći dobiti beskamatna sredstva za ovu svrhu. Općina će subvencionirati profitnu maržu, a kako bismo potaknuli građane da se uključe u projekte energetske efikasnosti Općina će osim subvencioniranja profitne marže, u zavisnosti od broja kvadrata koji se utopljavaju, građanima refundirati od 1.500 do 3.000 KM. Naše analize su pokazale da sada na području općine Centar postoje 2.372 ložišta na čvrsto gorivo i cilj nam je da do 2023. ona sva budu zamijenjena efikasnijim načinima zagrijavanja koja ne zagađuju okolinu”, izjavio je načelnik Ajanadžić, dodajući kako će mjera utopljavanja zasigurno dovesti do smanjenja ložišta i manje količine otrovnih gasova u atmosferi.
Detalji i upute za građane kako da apliciraju za beskamatna sredstva u BBI banci za ovaj projekt bit će objavljena u javnom pozivu u januaru 2020. godine.
“Većinski osnivači BBI banke je Islamska razvojna banka i stoga smo veoma zadovoljni da smo dio ovakvih razvojnih projekata u općini Centar. Riječ je javno-privatnom partnerstvu u kojem će BBI banka građanima staviti na raspolaganje 500 hiljada KM, na period od sedam godina i sa maksimalnim iznosom od 20 hiljada KM po zahtjevu i stopi od nula posto. Profitnu maržu u visini od 2,98 subvencionirat će u potpunosti Općina Centar. Ovakvi projekti na utopljavanju individulanih objekata su na dobrobit svih građana i zasigurno će utjecati na smanjenje zagađenja u Sarajevu tokom zimskih mjeseci. Uloga BBI banke je da pomogne razvojne projekte i stoga smo sretni da smo dio ovog projekta”, izjavio je Bukvić.