Zaštita prava svih učesnika u sudskim procesima tokom pandemije

0
654
Regulisano postupanje u oblasti pravosuđa za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće, koji će Ministarstvo pravde dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri.
Na ovaj način regulisano postupanje u oblasti pravosuđa usmjereno je na očuvanje zdravlja i života ljudi i obezbijediće djelovanje svih tijela i nosilaca javnih ovlaštenja, zaštitiće prava i obaveze svih učesnika u sudskim postupcima te ljudska prava i osnovne slobode građana u BiH.
Prijedlogom zakona propisane su privremene mjere postupanja u sudskim i drugim postupcima pred Sudom i Tužilaštvom BiH i drugim tijelima BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće zbog opasnosti od epidemije zarazne bolesti prouzrokovane virusom korona (Covid-19).
Rokovi za ostvarivanje prava stranaka u svim postupcima pred pravosudnim organima za vrijeme važenja ovog zakona prestaju teći, osim u hitnim postupcima. Hitni sudski postupci u smislu ovog zakona su oni koji se odnose određivanje i ukidanje pritvora, te na postojanje opasnosti od zastarjelosti i u ostalim hitnim slučajevima propisanim krivičnim zakonodavstvom BiH. Takođe, hitni sudski postupci su i oni koji se vode za sva krivična djela koja su počinjena za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće i u vezi sa stanjem prirodne ili druge nesreće, kao i oni propisani posebnim propisima kao hitni.
Za vrijeme važenja ovog zakona ne teku ni rokovi u upravnim sporovima koji se odnose na preduzimanje procesnih radnji stranaka i ispunjenje njihovih materijalnih obaveza, a prekida se i zastarijevanje izvršenja kazne. Izuzetak su rokovi u pojedinačnim upravnim postupcima ukoliko postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, po javni red i mir, po javnu bezbjednost, po imovinu veće vrijednosti ili ako je to potrebno, radi hitnog i efikasnog funkcionisanja vlasti.