Zašto je za BiH važno korištenje podataka iz administrativnih izvora u statističke svrhe

U oktobru počinje implementacija projekta korištenja administrativnih podataka u statistici

0
109
Vesna Ćužić, direktorica BHAS govorila je o značaju administrativnih podataka za statistiku

U okviru USAID projekta Snaga lokalnog, a u organizaciji Udruženja mreža za izgradnju mira, u Sarajevu je održana konferencija o temi ‘Podaci u službi socioekonomskog razvoja administrativni podaci javnih registara’ na kojoj je sudjelovala Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku BiH.
Ćužić je govorila o značaju administrativnih podataka za statistiku koja je za statističke institucije BiH aktuelna s obzirom da evropska praksa nalaže statističkim institucijama da optimiziraju proizvodnju statistike korištenjem već dostupnih administrativnih podataka.
Također, sve veći zahtjevi za statističkim podacima nameću potrebu korištenja svih dostupnih izvora podataka, a jedan od najvažnijih resursa su administrativni izvori podataka koji su dostupni na različitim administrativnim nivoima.
Konferencija je održana s ciljem mapiranja trenutnog stanja administrativnih izvora podataka na nivou općina/gradova, kao i planiranih aktivnosti relevantnih aktera u ovoj oblasti u jačanju uloge lokalnih vlasti u pristupanju i korištenju administrativnih podataka.
Govoreći o značaju korištenja administrativnih podataka u statističke svrhe Ćužić je naglasila da je prvi i ključni preduvjet za uspostavljanje redovne proizvodnje statističkih indikatora zasnovanih na administrativnim izvorima podataka postojanje adekvatne zakonske regulative, a drugi je digitaliziranje raspoloživih administrativnih izvora podataka. Danas je većina administrativnih podataka još uvijek dostupna u različitim formatima (hard-copy – papirna evidencija, Excel fajlovi), dok je samo dio dostupan i u digitalnom formatu.
Također je navela benefite njihovog korištenja u zvaničnoj statistici.
Jedan od osnovnih ciljeva statističkih institucija je da korištenjem i integriranjem raspoloživih podataka iz administrativnih izvora zajedno sa podacima iz statističkih istraživanja, omoguće uspostavljanje i održavanje tri ključna statistička registra u Bosni i Hercegovini a to su: registar stanovništva, registar zgrada i stanova, te poslovni registar. Trenutno, statističke institucije u BiH imaju uspostavljen jedan od tri statistička registra koji se redovito održava i koristi u proizvodnji zvanične statistike a to je Statistički poslovni registar, kazala je Ćužić.
Zato je, prema njenim riječima, zvaničnoj statistici od izuzetnog značaja postojanje efikasne javne uprave koja poboljšava kvalitet podataka ali i usluga za svoje građane, te kroz proces korištenja suvremenih IT rješenja za digitaliziranje procesa ujedno omogućava i statističkim institucijama pristup velikim bazama podataka.
Imajući u vidu značaj proizvodnje kvalitetnih i pravovremenih statističkih podataka usklađenih sa EU regulativama i standardima, a koji se mogu dobiti korištenjem administrativnih izvora podataka, statističke institucije BiH (Agencija za statistiku, i entitetski zavodi za statistiku) su kroz nacionalni IPA Twinning projekat uspjele mapirati potencijalne administrativne izvore podataka po svim statističkim domenama na entitetskom i državnom nivou. S nekima od njih je već ostvarena saradnja i njihovi podaci se koriste u proizvodnji statističkih indikatora, dok su s nekima u toku aktivnosti na ozvaničavanju saradnje.
Zbog značaja za BiH na njenom putu ka pristupanju Evropskoj uniji kroz tekući IPA 2017 Twinning projekat i ekspertsku podršku Statistike Danske i Finske, statističke institucije BiH rade na razvoju jedinstvene metodologije korištenja administrativnih izvora podataka u statistici, a narednog mjeseca počinje implementacija značajnog projekta za korištenje administrativnih podataka u statistici koji će finansirati EU. Cilj projekta je uspostavljanje saradnje sa što više administrativnih izvora podataka i razvoj IT rješenja koje će omogućiti nesmetano prikupljanje i razmjenu administrativnih izvora podataka.