Zastupnički dom FBiH: Podržana inicijativa poslodavaca za rasterećenje privrede

0
1030
Udruženja poslodavaca FBiH predstavilo predložena zakonska rješenja za rasterećenje privrede

Incijativa Udruženja poslodavaca FBiH za donošenje seta zakona o rasterećenju privrede i poboljšanju poslovnog ambijenta u Federaciji BiH podržana je većinom glasova na tematskoj sjednici Zastupničkog doma Federalnog parlamenta.
Zaključeno je da zakone treba da pripreme Vlada FBiH i resorna ministarstva te da ih upute u parlamentarnu proceduru u roku od 60 dana, u skladu s Ustavom FBiH. Vlada je zadužena da u istom roku bude održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH.
Posljednji zaključak sa sjednice je da dva akta iz ovog seta – zakoni o doprinosima i o porezu na dohodak – ne mogu biti razmatrani ako među njima ne bude i treći, zakon o povećanju minimalne plaće u FBiH, što je bio uvjet zastupnika SDP BiH i Saveza za bolju budućnost BiH.
Iz Udruženja poslodavaca FBiH pozdravljaju jednoglasan zaključak zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta Fedracije BiH kojim se od Vlade FBiH traži da u roku od 60 dana u parlamentarnu proceduru dostavi prijedloge novih te izmjene i dopune postojećih zakona koje je pripremilo Udruženje poslodavaca FBiH.
Rasprava koja je uslijedila nakon prezentacije i predstavljanja predloženih zakonskih rješenja od strane UPFBiH pokazala je da kod zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH postoji određeni stepen nerazumijevanja i pogrešnog percipiranja određenih prijedloga koje su ponodili poslodavci, saopćeno je iz UPFBiH.
To ukazuje na potrebu češćih kontakata, razmjene informacija i razvijanja partnerskog odnosa kada je u pitanju donošenje zakonskih rješenja na nivou FBiH u cilju rasterećenja privrede, smanjenja sive ekonimije i poboljšanja fiskalne discipline, smanjenja nezaposlenosti, povećanja plaća i investicija, podizanja konkurentske sposobnosti domaće privrede, pojednostavljenja i ubrzavanja administrativnih procedura, kao i smanjenja troškova poslovanja.
Iz UPFFBiH pozivaju zastupnike Zastupničkog doma Parlamenta FBiH da prilikom rasprave i donošenja zakona koje je predložilo UPFBiH po strani ostave vlastite, stranačke i ideološke interese i da im u prvom planu bude donošenje zakonskih rješenja koja će biti u općem interesu, interesu države, radnika i poslodavaca, realnog sektora koji pune budžet i budžetske fondove na svim nivoima.

Vezani tekst: Inicijativa poslodavaca FBiH za rasterećenje privrede