Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH odobren 1,1 milion KM

0
774
Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH

Federalna vlada danas je Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH odobrila 1.125.000 KM.
Sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova Zavoda u 2019. godini koji nastaju obavljanjem djelatnosti propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o krvi i krvnim sastojcima, u dijelu koji, kao osnivač, finansira Federacija BiH.