Završen Idejni projekt gasovoda Južna interkonekcija BiH i Hrvatske

0
1315
Projekat sa BiH strane podrazumjeva izgradnju gasovoda granica HR/BiH – Posušje – Novi Travnik sa odvojkom za Mostar

Završen je Idejni projekt gasovoda Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Hrvatske, na pravcu Zagvozd (HR) – Posušje (BiH) – Novi Travnik sa odvojkom za Mostar, saopćeno je iz preduzeća BH-Gas d.o.o Sarajevo.
Izrada Idejnog projekta se finansirala grant sredstvima Evropske komisije, koja je ovaj posao povjerila međunarodnom konzorciju Mot MacDonald – Connecta, a koji je u ovu svhu angažovao i četiri domaće firme za izradu pojedinih faza.
Izrada dokumentacije je započela u augustu 2019. godine i kao što je i planirano, Idejni projekat gasovoda Južna interkonekcija je završen i isporučen korisniku BH-Gas 30. aprila 2020. godine.
Naredna faza je stručna revizija isporučene projektne dokumentacije koju će izvršiti inostrani konsultant i za šta su također osigurana grant sredstva Evropske komisije u okviru Zajedničke pomoći za podršku projektima u evropskim regijama (JASPERS).
Pored navedenih aktivnosti vezanih za izradu Idejnog projekta gasovoda, u toku je i izrada Studije utjecaja na okoliš i društvo koja će za predmetni projekat biti urađena u skladu s okolišnom i socijalnom politikom EBRD, kao i svim zahtjevima domaćeg zakonodavstva. Za izradu ovih dokumenata osigurana su grant sredstva Američke agencije za međunarodni razvoj, a izrađivač je izabran u međunarodnoj javnoj tenderskoj proceduri provedenoj po EBRD pravilima. Izrada ove dokumentacije se također odvija u skladu sa predviđenom dinamikom, a eventualna odgađanja su moguća u dijelu provođenja javnih rasprava lokalno na terenu iz poznatih razloga uzrokovanih pandemijom Covid-19.
BH-Gas je provedenim aktivnostima, tokom zadnje tri godine, osigurao da sve faze izrade projektne dokumentacije do pribavljanja urbanističke saglasnosti budu finansirane iz evropskih fondova i donacije Ambasade USA u Sarajevu, te time svi troškovi, koji se mjere u milionskom iznosu, nisu niti na koji način opteretili redovno poslovanje BH-Gasa niti potrošače.
Projekat Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Hrvatske u dužini od 160 kilometara spada u najveće kompleksne linijske infrastrukturne projekte u BiH, i prolazi kroz četiri kantona, te je za njegovu realizaciju neophodna podrška i aktivno učešće lokalnih zajednica u svakoj fazi implementacije.
Realizacijom projekta Južna interkonekcija će se omogućiti integracija BiH tržišta sa Evropskim tržištem prirodnog gasa povezivanjem transportnih sistema prirodnog gasa BiH i Hrvatske, te diverzifikacija pravaca i izvora snabdijevanja prirodnim gasom iz izvora LNG Krk, evropska čvorišta za trgovinu gasom, Kaspijska regija putem IAP projekta i drugi, uz značajno povećanje sigurnosti snabdijevanja.
Projekat je od strane Vlade Federacije BiH proglašen projektom od strateškog značaja, a privredno društvo BH-Gas je zaduženo za njegovu implementaciju, saopćeno je iz BH-Gasa.