Zbog pandemije industrijska proizvodnja u EU pala više od 17%

0
403
Pad industrijske proizvodnje u oktobru, na mjesečnom i godišnjem nivou

Industrijska proizvodnja u Evropskoj uniji i eurozoni u aprilu je pala na mjesečnom i godišnjem nivou pod utjecajem mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa.
Prema podacima evropskog statističkog ureda – Eurostata, u 27-članoj EU sezonski prilagođena industrijska proizvodnja pala je u aprilu 17,3% u odnosu na mart kada je prema revidiranim podacima Eurostata pala 10,9%.
U eurozoni je industrijska proizvodnja pala za 17,1% u odnosu na mart kada je smanjena za revidiranih 11,9%.
U EU i eurozoni najviše je pala proizvodnja trajnih potrošačkih dobara, za 27,8% odnosno 28,9%. Slijedi sektor kapitalnih dobara s padom proizvodnje za 27,3% u EU i za 26,6% u eurozoni.
Pandemija je najmanje utjecala na proizvodnju energije koja je u EU smanjena za 5% a u eurozoni za 4,8%.
Među svim zemljama članicama čijim je podacima Eurostat raspolagao industrijska proizvodnja je pala najviše u Mađarskoj – za 30,5%, Rumuniji 27,7% i Slovačkoj 26,7%.
U Hrvatskoj je sezonski prilagođena industrijska proizvodnja u aprilu pala na mjesečnom nivou 5,6%, nakon revidiranog martovskog pada od 1,4%, prenosi Hina.
U EU je industrijska proizvodnja u aprilu u odnosu na isti period prošle godine smanjena 27,2%, dok je u eurozoni pala za 28%. To je najveći godišnji pad u oba područja od početka provođenja istraživanja, a veći je i od padova u aprilu 2009. godine u vremenu globalne finansijske krize. Ukupno je industrijska proizvodnja u oba područja pala na nivo iz sredine devedesetih.
Industrijska proizvodnja u aprilu je na godišnjem nivou najviše pala u Luksemburgu, za 43,9%, slijede Italija i Slovačka, za 42,5% odnosno 42%.