Zdenko Klepić novi predsjednik Nadzornog odbora Aluminija

0
1094
Izabrani čelni ljudi Nadzornog odbora Aluminija

Na današnjoj Konstituirajućoj sjednici novoimenovanog Nadzornog odbora Aluminija d.d. Mostar, za predsjednika toga tijela izabran je prof. dr. sc. Zdenko Klepić, dok je za njegovog zamjenika imenovan Ile Baković.
Podsjećamo, aktualni saziv NO Aluminija izabran je 11. januara na redovnoj Skupštini dioničara, nakon što su članovima iz prethodnoga saziva istekli mandati. Većinom glasova dioničara na Skupštini u Nadzorni odbor Aluminija su imenovani: uime državnoga kapitala Vlade FBiH dr. sc. Zdenko Klepić, Igor Planinić i Vedran Smiljanić, u ime Vlade RH Ile Baković te u ime malih dioničara Željko Damjanović, Željko Filipović i Samir Anić.