ZDK: U školskoj 2021/22. tehnološkim viškom proglašena 102 radnika

0
375
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK okončalo proceduru donošenja rješenja o tehnološkom višku

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) okončalo je proceduru donošenja rješenja o utvrđenom tehnološkom višku za školsku 2021/2022. godinu u skladu sa izmjenama Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području ovog kantona.
To će omogućiti radnicima koji su tehnološki višak pravo prvenstva kod zapošljavanja, odnosno pri prijemu po konkursima u osnovnim i srednjim školama na području ZDK.
U školskoj 2021/2022. godini u osnovnim školama je ukupno 102 radnika proglašeno tehnološkim viškom što je za 29 manje nego u prošloj školskoj godini, a u srednjim školama 87 radnika što je za četiri manje nego u prošloj školskoj godini. Navedeno je da će ovi radnici biti zbrinuti i da neće ostati bez posla, jer prema podacima iz prethodnih školskih godina svi radnici koji su proglašeni tehnološkim viškom su redovno nalazili dopunu norme na konkursima gdje imaju isključivo prvenstvo zapošljavanja ili su zbrinuti u matičnim školama.
Ohrabruje podatak da ove školske godine 29 škola (22 osnovne i sedam srednjih) sa područja ZDK uopšte nema radnika u statusu tehnološkog viška.