Zeleno svjetlo za dva zajma EBRD-a, za nabavku pet tramvaja i rasterećenje gužvi na raskrsnicama u Sarajevu

0
377
Kreditna sredstva namijenjena su i za kupovinu pet novih tramvaja

Vijeće ministara BiH usvojio je danas Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za obnovu voznog parka tramvajskog saobraćaja u Sarajevu.
Zajam u iznosu 10 miliona evra namijenjen je za kupovinu pet novih tramvaja, čime će se značajno povećati kapacitet voznog parka kako bi se zadovoljile stvarne potrebe korisnika u Kantonu Sarajevo. Godišnje se tramvajima u Kantonu Sarajevo preveze oko 43.000 putnika, koji obave oko 20.000 putovanja.
Rok otplate zajma je 15 godina, sa grejs periodom od tri godine i alokacijom na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo, a krajnji implementator projekta je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.
Na sjednici je usvojena i Inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (adaptivni sistem upravljanja saobraćajem) između BiH i EBRD-a.
Riječ je o zajmu vrijednom sedam miliona eura za realizaciju projekta koji podrazumijeva nabavku savremenog sistema za upravljanje i nadzor saobraćaja. Projekat uključuje i izradu centra za upravljanje, kako bi se pratila situacija na saobraćajnicama i preduzimale odgovarajuće mjere za rasterećenje saobraćajnih gužvi na pojedinim raskrsnicama ili incidentne situacije.
Praktično bi, zahvaljujući najmodernijoj senzorskoj opremi, u realnom vremenu imali potpunu saobraćajnu sliku grada, od čega će korist imati građani i posjetioci Sarajeva.
Rok otplate zajma je 15 godina, s grejs periodom od tri godine i alokacijom na FBiH, odnosno Kanton Sarajevo, a krajnji implementator projekta je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.