Željeznicama FBiH u ovoj godini 28 miliona KM

0
445
U željezničkom prevozu u FBiH u trećem kvartalu 2022. prevezeno oko 96,5 hiljada putnika

Federalna vlada danas je usvojila dva programa utroška transfera JP Željeznicama FBiH d.o.o. Sarajevo, utvrđena ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, u ukupnom iznosu od 28 miliona KM.
Prvim programom, vrijednim 22 miliona KM, obuhvaćeno je 19,7 miliona KM za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture, 2,2 miliona KM za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog, te 100.000 KM za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog kombiniranog prometa.
Od ukupno 6 miliona KM, koliko iznosi drugi program, za izmirivanje obaveza spram Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje predviđeno je 4,4 miliona KM, a 1,6 miliona KM za izmirivanje obaveza spram Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i kantonalnim zavodima za zdravstveno osiguranje.
Ova sredstva će biti prebacivana po ispostavljenim fakturama za iznose uplaćene javnim fondovima na ime izvršavanja Zakona o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice FBiH za period od 1.1.2008. do 31.12.2012. godine.
ŽFBiH će za visinu ovih sredstava povećati sudjelovanje državnog kapitala.