Željeznicama Federacije BiH odobreno 35,5 miliona KM

0
363
Od UIO BiH traži se izuzeće plaćanja putarine ŽFBiH na dizel gorivo za pogon šinskih vozila

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela tri odluke kojima je Željeznicama Federacije BiH odobreno ukupno 35,5 miliona KM.
Prvom odlukom je usvojen Program utroška sredstava transfera Željeznicama FBiH, utvrđenog Budžetom FBiH za 2022. godinu u iznosu od 24,5 miliona KM. Svrha ovog programa je provođenje Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja, po kojem Federacija BiH finansira održavanje željezničke infrastrukture, sufinansira željeznički putnički i kombinovani saobraćaj, te sufinansira rad Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo po Sporazumu između Federacije BiH i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije.
Od planiranog iznosa je za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture namijenjen 21,9 miliona KM, za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog saobraćaja 2 miliona KM, za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog kombinovanog saobraćaja 100.000. Iznos od 500.000 KM predstavlja učešće FBiH u finansiranju BH željezničke javne korporacije.
Drugom odlukom danas je usvojen i 5 miliona KM vrijedan Program utroška sredstava kapitalnog transfera za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture, utvrđenog ovogodišnjim Budžetom Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Od ovog iznosa je po 2,5 miliona KM namijenjeno investicionom ulaganju u donji stroj (zaštitne mreže od odrona) na dionici između stanica Jablanica i Drežnica, te investicionom ulaganju u gornji i donji stroj pruge na dionici stanica od Zenice do stanice Lašva.
Danas je donesena i Odluka o dodjeli sredstava JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo na ime izmirenja obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji za 2022. godinu, u iznosu od 6 miliona KM Ova sredstva su namijenjena plaćanju obaveza ovog javnog preduzeća prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Željeznice FBiH će Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostaviti izvještaj i dokaze o namjenskom utrošku sredstava, te će visinu sredstava povećati učešće državnog kapitala.