Željeznice FBiH lani prevezle 355.000 putnika i blizu 8,9 miliona tona robe

0
1051
Za željeznički putnički promet interes je iskazan za pravce Sarajevo-Čapljina-Sarajevo

Federalna vlada danas je dala saglasnost na izvještaj o poslovanju Željeznica FBiH d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu u kojem je navedeno da je lani prevezeno 8.873.000 tona robe ili 10.000 tona više nego u prethodnoj. U odnosu na plan prevezeno je 23.000 tona više, a dominira unutrašnji saobraćaj sa 5.948.000 prevezenih tona.
Najveći obim prevoza ostvaren je za Elektroprivredu BiH (4.045.891 tona), Arcelor Mittal Zenica (2.525.725 tona), GIKIL Lukavac (1.073.276 tona) i Aluminijski kombinat Mostar (245.020 tona). Ostvareno je ukupno 743.600.000 netotonskih kilometara, što je za četiri posto više u odnosu na plan.
U prošloj godini prevezeno je 355.000 putnika, a godinu ranije 258.000, što je za 97.000 putnika više, dok je odnosu na plan povećanje od 13.000 putnika ili četiri posto. Ostvareno je 21.900.000 putničkih kilometara, a u 2016. godini 12.900.000, što je 1.300.000 ili šest posto više u odnosu na plan.
Ovo povećanje je rezultat uvrštavanja u promet modernih i komfornih talgo vagona, čime je kvalitet usluge znatno povećan. Zastarjeli kapaciteti koji su korišteni u lokalnom putničkom saobraćaju zamijenjeni su elektromotornim garniturama i RIC vagonima.
U izvještaju je također navedeno da je u junu 2017. ponovo uspostavljen saobraćaj na južnoj pruzi i to jedan par brzih putničkih vozova na relaciji Čapljina – Sarajevo – Čapljina i jedan par lokalnih na relaciji Konjic – Sarajevo – Konjic. Od 15. juna prošle godine uveden je i sezonski voz na relaciji Sarajevo – Čapljina – Sarajevo s povratnom autobuskom vezom za Neum i vezom za Makarsku.
Željeznice FBiH su vlastitim kapacitetima (elektromotornim i talgo garniturama) od 1. avgusta uvele dva para putničkih međuentitetskih vozova na relaciji Sarajevo – Doboj – Sarajevo i sporazumno sa Željeznicama Republike Srpske produžile trase brzih vozova od Doboja do Banje Luke.

Oslobađanje ŽFBiH plaćanja putarina za dizel-goriva

Vlada FBiH je utvrdila i Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje uputila Prijedlog za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo plaćanja putarine za dizel goriva za pogon šinskih vozila za 2019. godinu, u količini od 3.220.932 litara.
Kako je obrazloženo, 70 posto pruga Željeznica FBiH je elektrificirano pruge, dok saobraćaj na neelektrificiranim, kao i na djelovima pruga na kojima dođe do kvara elektro sistema, obavljaju lokomotive dizelke. Količina od 3.220.932 litara, potrebna za šinska vozila u 2019. godini, utvrđena je nakon analize utroška nafte u ranijim godinama, kao i planiranih rashoda i obima posla u 2019. godini.