Željeznice FBiH predvode dužnike čija ukupna dugovanja premašuju 2,7 milijardi KM

Na prvom mjestu po iznosu duga su Željeznice FBiH čiji je ukupan saldo duga na dan 30.06.2022. iznosio oko 184,71 milion KM

0
365
Vodećih pet dužnika u FBiH imaju pojedinačna dugovanja veća od 100 miliona KM (Izvor: PUFBiH)

Porezna uprava Federacije BiH objavila je danas pregled poreznih obveznika sa iznosom duga od preko 50.000 KM po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada sa stanjem na kraju juna 2022. godine. Na spisku tih dužnika nalazi se 4.598 poreznih obveznika čija ukupna dugovanja iznose više od 2 milijarde i 707,06 miliona KM.
Na prvom mjestu po iznosu duga su JP Željeznice Federacije BiH čiji je saldo duga na dan 30.06.2022. iznosio oko 184,71 milion KM (glavnica 171,90 miliona KM plus kamate od 12,8 miliona KM).
Slijedi RMU Zenica koje posluje u sastavu JP EPBiH sa dugom od 155,03 miliona KM, zatim Rudnici ‘Kreka’ Tuzla sa dugom od 148,26 miliona KM. Sarajevski GRAS je na 4. mjestu sa ukupnim dugom od 119,95 miliona KM, a među Top 5 najvećih dužnika u FBiH je i RMU Breza sa dugom od 114,64 miliona KM.
Sa dugom ispod 100 miliona KM je RMU Kakanj , čiji ukupan dug iznosi oko 82,73 miliona KM, zatim JZU Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa dugom od 67,06 miliona KM, dugovanja sarajevske Hidrogradnje u stečaju iznose oko 66,64 miliona KM. JP Autoceste FBiH su na devetom mjestu sa ukupnim dugom od 61,23 miliona KM, dok je u Top 10 dužnika i Željezara Zenica (u stečaju) sa dugovanjem od blizu 51,75 miliona KM.
Kompletan pregled poreznih obveznika u Federaciji BiH sa dugovima po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada možete vidjeti na linku ovdje.