Željeznice FBiH prevoze robu do Švedske

0
1287
Željeznice FBiH su organizovale prevoz gotovih betonskih ploča iz Lukavca za uputnu stanicu Geteborg u Švedskoj

Djelujući u okviru međunarodne željezničke unije na prezentaciji transportnih mogućnosti, Željeznice FBiH (ŽFBiH) su pružile podršku privrednim subjektima čija poslovna djelatnost predstavlja posebno izvoz roba i proizvoda iz BiH.
Kako je saopćeno, Željeznice FBiH su organizovale prevoz gotovih betonskih ploča iz Lukavca za uputnu stanicu Geteborg u Švedskoj, a za potrebe bh. firme Mucic@company. Prve dvije kompozicije voza sa po 15 vagona su otpremljene 9. i 13. septembra. Danas je planirana otprema i treće kompozicije čime bi se zadovoljila planska otprema korisnika prvog lota betonskih ploča od cca 2.000 tona.
Dalja realizacija prevoza će se odvijati prema utvrđenoj dinamici, uvažavajući tehničke i organizacione aspekte i primjenjujući pravne propise iz međunarodnog transporta roba.
Pored ŽFBiH u organizaciju ovog prevoza na transportnoj udaljenosti od 2.270 kilometara uključeno je 7 nacionalnih željezničkih kompanija i brodska kompanija za prevoz voza trajektom. Švedska željeznička nacionalna kompanija je nova na listi željezničkih kompanija u Evropi koja u organizaciji prevoza ostvaruje poslovnu saradnju sa ŽFBiH.
“Ovim želimo poslati poruku svim potencijalnim korisnicima da Željeznice FBiH raspolažu potrebnim transportnim i stručnim resursima za realizaciju zahtjevnih transportnih projekata. Željeznice FBiH će kao pouzdan partner svim zainteresovanim domaćim i međunarodnim korisnicima nastaviti pružati usluge, te kao regionalni lider u transportu roba, intezivirati aktivnosti kako bi se još aktivnije uključila na evropsko transportno tržište”, saopćeno je iz Željeznica FBiH.