Željeznice FBiH smanjile glavni dug prema javnim fondovima

0
718
Odobreno privremeno kvartalno finansiranje za Željeznice FBiH

Javno preduzeće Željeznice FBiH (ŽFBiH) je od 01.08.2015. do 27.09.2019. godine uplatile obaveze prema javnim fondovima u iznosu od 121.375.531 KM, saopćeno je iz tog preduzeća.
Ukupne obaveze ŽFBiH koje su nastale u periodu od 01.08.2015. do 27.09.2019. godine po osnovu doprinosa prema javnim fondovima (PIO/MIO, zdravstvo, nezaposlenost) iznosile su 102.109.554 KM, dok su uplate u navedenom periodu po osnovu doprinosa prema javnim fondovima (PIO/MIO, zdravstvo, nezaposlenost) iznosile 113.358.157 KM.
“U proteklom periodu, ne samo da smo zaustavili negativan rast naših obaveza prema javnim fondovima po osnovu doprinosa za PIO/MIO, zdravstvo, nezaposlenost, već smo uspjeli smanjiti naš glavni dug prema javnim fondovima u iznosu od 11.248.603 KM”, saopćeno je iz ŽFBiH.
Po riječima generanog direktora Enisa Džafića, ŽFBiH danas redovno izmiruje sve tekuće obaveze prema javnim fondovima i smanjuje obaveze nastale u ranijem periodu (2001.-31.07.2015). Svim uposlenicima koji ostvare uslove za penzionisanje ili na neki drugi način prestanu sa radom, uplate se sve obaveze iz ranijih godina koje nisu bile uplaćene.
Obaveze prema javnim fondovima za period (2001.-2012.) obuhvaćene su Zakonom o finansijskoj konsolidaciji ŽFBiH donesenim 2008. godine.
Ukupan iznos obaveza koji je regulisan Zakonom o finansijskoj konsolidaciji ŽFBiH je 179.000.000 KM.
Vlada FBiH je u 2018. godini po ovom Zakonu uplatila 6.000.000 KM, dok sazivi te vlade iz ranijih perioda nisu izmirivali obaveze kako je to regulisano Zakonom o finansijskoj konsolidaciji ŽFBiH.
Željeznice FBiH u periodu od 01.08.2015. godine do 27.09.2019. uplatile su obaveze po osnovu PDV-a u iznosu 8.017.374 KM.
ŽFBiH po osnovu PDV-a nema neizmirenih obaveza Upravi za indirektno oporezivanje BiH, saopćeno je iz ove kompanije.