Željeznice RS: Počela isplata 26,5 miliona eura prve tranše kredita Svjetske banke

0
1026
Vlada RS dala saglasnost na zahtjev Željeznica RS za povećanje putničkog prevoza

Iz Željeznica Republike Srpske saopšteno je da je počela isplata 26,5 miliona eura prve tranše kredita Svjetske banke za restrukturisanje ovog javnog preduzeća.
Sredstva iz prve tranše (od ukupno 51,3 miliona eura zaduženja) namijenjena su za izmirivanje obaveza ŽRS za poreze i doprinose i isplatu dugovanja prema radnicima.
Prvo će biti isplaćeni zaposleni prema kojima su dugovanja najniža, da bi već u prvom koraku bio obuhvaćen što veći broj radnika i ispunjeni uslovi koje je postavila Svjetska banka.
Uprava ŽRS je ovakav stav zauzela prema preporukama Svjetske banke, poštujuću ekonomske kriterijume i fer odnos prema svim radnicima, da bi sva sredstva za izmirenje dugovanja mogla biti povučena u dvije tranše kredita, saopšteno je iz Željeznica RS.