ŽFBiH: U 2020. predviđeno povećanje prihoda za 32,6%

0
412
Odobreno privremeno kvartalno finansiranje za Željeznice FBiH

Federalna vlada danas je odobrila Plan poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu, kojim je predviđeno povećanje ukupnog prihoda u odnosu na procjenu izvršenja za 2019. godinu za 32,6 posto.
Porast prihoda je zasnovan prvenstveno na planiranom povećanju vlastitih, kao i prihoda iz drugih izvora. Predviđeno je i povećanje ukupnih troškova u odnosu na procjenu izvršenja za 2019. godinu za 22,9 posto.
U osnovnoj djelatnosti u 2020. godini predviđen je prevoz 9.120.000 tona robe, od čega u unutrašnjem saobraćaju 5.560.000 tona i 3.560.000 tona u međunarodnom saobraćaju.
Planirano je ostvarenje 978,6 miliona tarifskih kilometara, 868,4 miliona eksploatacionih neto tonskih kilometara, prevoz 504.000 putnika, uz 40,4 miliona putničkih kilometara i povećanje udjela na transportnom tržištu masovnog prevoza robe, naročito u dijelu prevoza za potrebe teške bazne industrije i prevoza nafte.