ŽFBiH u drugom kvartalu prevezle 131.274 putnika i 2,38 miliona tona robe

0
1053
Željeznicom u drugom kvartalu prevezeno 105.359 putnika, ostvareno 8,6 miliona putničkih kilometara

U željezničkom putničkom prevozu u drugom tromjesečju (april-juni) 2019. godine prevezeno je ukupno 131.274 putnika i ostvareno 10.144.158 putničkih kilometara, što je u odnosu na isti period 2018. godine više za 25,4 posto prevezenih putnika, a ostvareni putnički kilometri veći su za 34,6 posto, podaci su Zavoda za statistiku Federacije BiH.
Od toga, u unutrašnjem putničkom prevozu broj prevezenih putnika veći je za 25,4%, a ostvareni putnički kilometri veći su za 34,6% u odnosu na isti period 2018. godine.
U željezničkom teretnom prevozu u drugom kvartalu 2019. prevezeno je 2.384.595 tona robe, a ostvareno je 238.734.360 tonskih kilometara, što je u odnosu na isti period 2018. više za 15,8% tona prevezene robe i više za 22,6% tonskih kilometara.
Od toga je u unutrašnjem teretnom prevozu prevezeno više za 17,5% tona robe, a ostvareni tonski kilometri veći su za 49,2% u odnosu na isti period 2018. godine.
U međunarodnom teretnom prevozu prevezeno je više za 13,3% tona robe, a ostvareni tonski kilometri veći su za 16,5% u odnosu na isti period 2018. godine.