ŽFBiH: U putničkom saobraćaju u 2018. planiran prijevoz 390.600 putnika

0
1366
Željeznička linija od Željezničke stanice Sarajevo do Podlugova počela je saobraćati jutros

Federalna vlada odobrila je Srednjoročni plan razvoja JP Željeznice Federacije BiH za period 2018.-2020. godina, koji je ranije usvojio Nadzorni odbor ove kompanije.
Plan je sačinjen na osnovu analize poslovnog sistema, procjene stanja na domaćem i inostranom transportnom tržištu i predstavljat će razvojno usmjerenje ovog preduzeća do 2020. godine.
U dokumentu je navedeno da poslovanje željeznice na tržištu transportnih usluga zahtijeva da odnos prema pružanju transportnih usluga bude hitno i korjenito promijenjen. Ponude treba prilagoditi zahtjevima tržišta prema prioritetima koji daju najveće efekte. To se, prije svega, odnosi na usmjeravanje na prijevoz na dužim relacijama prema preduzećima koja predstavljaju najveće postojeće i potencijalne korisnike željezničkih usluga, te na tranzit i međunarodni saobraćaj u cjelini, navedeno je u srednjoročnom planu razvoja Željeznica FBiH.
Između ostalog, u 2018. je planirano da bude prevezeno 9.150.000 tona robe, a u 2020. godini 9.729.000 tona, što je u periodu 2018.-2020. rast od šest posto.
Ove godine planirano je ostvarenje i 816,6 miliona netotonskih kilometara, a u 2020. godini 910,7 miliona, što je porast od 12 posto.
U putničkom saobraćaju u ovoj godini planiran je prijevoz 390.600 putnika, a u 2020. godini 419.300, što je povećanje od sedam posto.
Planirano je i ostvarenje 24,8 miliona putničkih kilometara u 2018., a u 2020. godini 27,1 milion, što je porast od devet posto.