Zijad Krnjić ponovo imenovan za direktora Federalnog zavoda PIO

0
676
Vlada FBiH razriješila dužnosti Zijada Krnjića, direktora Zavoda za PIO

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici je ponovo imenovala Zijada Krnjića za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na period od četiri godine.
Data je i prethodna saglasnost za imenovanje Izeta Žigića, Milenka Obada, Jakuba Dinarevića, Seada Rešidbegovića, Izudina Džafića i Ramiza Kikanovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca.