Zijad Krnjić više nije direktor FZ PIO, novi v.d. je Halil Subašić

0
294
Vlada FBiH razriješila dužnosti Zijada Krnjića, direktora Zavoda za PIO

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Ministarstva rada i socijalne politike, danas donijela rješenje da se za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje privremeno imenuje Halil Subašić, a najduže tri mjeseca. Prethodno je doneseno rješenje o razrješenju direktora zavoda PIO Zijada Krnjića.
Fdederalna vlada danas je, na prijedlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, dala prethodnu saglasnost Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za imenovanje Envera Omazića i Fertika Glibanovića za vršiloce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca. Prethodno je data prethodna saglasnost za razrješenje članova ovog nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara.