Zijadu Krnjiću privremeno produžen mandat direktora Federalnog zavoda PIO

0
1455
Vlada FBiH razriješila dužnosti Zijada Krnjića, direktora Zavoda za PIO

Vlada FBiH danas je razriješila dužnosti Zijada Krnjića direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), zaključno sa 26.1.2018. godine, zbog isteka mandata i ponovno ga privremeno imenovala na ovu dužnost, na period od tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, a mandat počinje teći od 27.1.2018. godine.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da, u što kraćem roku, pripremi prijedloge akata potrebnih za provođenje procedure izbora kandidata za imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.