ZIPSpro seminari 12.- 15. marta u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru

0
735
ZIPSpro seminari bit će održani u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru

U okviru Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora (KPE) Privredna štampa d.o.o. Sarajevo organizuje drugi ciklus ZIPSpro seminara u 2019. godini, koji će biti održani u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru.
Teme seminara su: Sastavljanje Poreznog bilansa za 2018. i godišnji obračun i prijava poreza na dohodak. O ovim temama govorit će Jasenko Hadžiahmetović, dipl. ecc. i Fuad Balta, dipl. ecc.
“S obzirom na to da uskoro ističu rokovi za podnošenje Poreznog bilansa za 2018. i godišnje prijave poreza na dohodak naš drugi ciklus programa godišnje edukacije za računovođe, revizore i finansijske radnike posvetili smo upravo ovoj problematici. Osim izrade Poreznog bilansa 2018. za porezne obveznike iz FBiH na seminarima će biti riječi i o poreznim bilansima za poslovne jedinice nerezidenata i podružnica pravnih lica iz Republike Srpske i Brčko distrikta koje posluju u FBiH. Takođe, dat ćemo i pregled razlika između poreznog bilansa za FBiH, RS i Brčko distrikt, te predstaviti aktuelna mišljenja Federalnog ministarstva finansija bitna za izradu Poreznog bilansa“, izjavio je Almir Alispahić, direktor Privredne štampe.
Seminar u Sarajevu bit će održan 12. martau hotelu Holiday, 13. marta u Tuzli u hotelu Tuzla, 14. marta u Zenici u hotelu Zenica i 15. marta u Mostaru u hotelu Mostar.
Svi seminari su priznati sa sedam bodova/sati KPE.
Sve informacije o seminaru i načinu prijave dostupne su na web stranici www.privrednastampa.biz