Zukić-Mattina: Podrška malim i srednjim preduzećima

0
904
Ministar Zukić razgovarao s predstavnikom Evropske komisije za MSP Giacomom Mattinom

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić razgovarao je danas u Sarajevu s predstavnikom Evropske komisije za mala i srednja preduzeća Giacomom Mattinom.
Povod za razgovor su Dani evropske poduzetničke mreže u Bosni i Hercegovini, koji se danas, sutra i prekosutra održavaju u Sarajevu.
Evropska poduzetnička mreža (EEN), kao ključni dio evropske strategije za poticanje razvoja i otvaranje radnih mjesta, pokrenuta je u februaru 2008. godine. To je najveća takva mreža na svijetu i pruža podršku konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća koja imaju međunarodne ambicije. Od 2015. godine u BiH postoje dva konzorcija EEN-a na entitetskim nivoima.
U junu ove godine je Vanjskotrgovinska komora BiH potpisala ugovore sa Izvršnom agencijom za mala i srednja preduzeća EU (EASME) kojima je pokrenuta aktivnosti EEN mreže u Federaciji BiH. Ukupna vrijednost tih projekata je 380.537,50 eura, od čega će se na grant sredstva EU odnositi 233.540,20 eura.
Zahvaljujući na angažmanu EEN-a u našoj zemlji, ministar Zukić je istakao zadovoljstvo što je omogućeno da projekti budu bliže onima kojima su i namijenjeni, a to su mali i srednji poduzetnici.