Zvizdić na Samitu u Poznanu: BiH dobila 96,8 miliona eura grant sredstava za izgradnju autoputa

0
1140
Zvizdić na Samitu premijera zapadnog Balkana istakao da budućnost članstva u EU ostaje za BiH i regiju

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić učestvuje danas na Samitu premijera zapadnog Balkana (WB6+EU8) u poljskom gradu Poznanu.
Na Samitu koji se održava u okviru Berlinskog procesa Bosni i Hercegovini je odobren paket od tri investicijska projekta u oblasti transporta. Riječ je grant sredstvima u iznosu od 96,8 miliona eura za dionice autoputa na koridoru 5c (dijelovi dionica Vukosavlje-Doboj, Zenica sjever-Žepče jug i Žepče jug-Doboj jug). Ukupna vrijednost ova tri projekta iznosi 433,39 miliona eura.
Zvizdić je tokom svog obraćanja rekao da budućnost članstva u EU ostaje za BiH i cijelu regiju put koji nema alternativu i da je perspektiva članstva poticaj za sve reformske procese u društvu, javnoj upravi i privredi. Naglasio je da puna integracija zapadnog Balkana služi najboljem interesu kontinenta i da je neophodno zadržati zamah proširenja utemeljen na regionalnoj saradnji, dobrosusjedskim odnosima i načelu vlastite zasluge.
Zvizdić je rekao da su, dobra politička suradnja, politička stabilnost i ekonomske reforme, osnovni preduvjeti za prevladavanje glavnih problema na zapadnom Balkanu, te da je zajedničko tržište puno privlačnije investitorima ako nije podijeljeno nacionalnim granicama. Istakao je hitnu potrebe za proširenjem povezanosti unutar regije, kao i između regije i EU.
Zvizdić je rekao da je BiH aplicirala sa najvećim brojem investicijskih projekata i dobila najveći iznos grant sredstava u sklopu Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) za 2019. godinu u vrijednosti od oko 118 miliona eura. Istakao je da je WBIF u BiH do sada podržao 25 projekata procijenjene ukupne vrijednosti od 3,3 milijarde eura.
Zvizdić je iskazao uvjerenje da je za sve zemlje od vitalne važnosti da se što prije provedu mjere predviđene Konsolidiranim višegodišnjim akcijskim planom za regionalno gospodarsko područje na zapadnom Balkanu (MAP REA), čime bi ekonomije zemalja zapadnog Balkana bile privlačnije investitorima, a što bi dalje dovelo do ubrzanja ekonomskog rasta i pripremilo ekonomije za ulazak u EU.

Samit premijera zapadnog Balkana u poljskom Poznanu održava se u okviru Berlinskog procesa

Zvizdić je izrazio zadovoljstvo što su tokom današnjeg Samita podržane dvije značajne dekleracije, Deklaracija o priznavanju akademskih kvalifikacija na zapadnom Balkanu i Deklaracija zapadnog Balkana o Romima i proširenju Evropske unije. Pozdravio je potpisivanje Memoranduma o uspostavi Međunarodnog instituta za održive tehnologije u Jugoistočnoj Europi, kao i regionalnog Sporazuma o smanjenu troškova rominga, koji je jasan primjer kako saradnja donosi vidljivu korist građanima.
Zvizdić je pozdravio plan Evropske komisije da ažurira i osnaži Investicijski okvir za Zapadni Balkan u narednom periodu, stavljajući fokus na okoliš i održivu energiju i istakao da je ko-finansiranje projekata u okviru Connectivity agende i Regionalnog ekonomskog prostora od velike važnosti za zemlje regije.
Na kraju izlaganja Zvizdić je apelovao na zemlje članice EU, sa kojima ekonomije zapadnog Balkana ostvaruju odličnu ekonomsku saradnju, da podrže argumentaciju zemalja pogođenih zaštitnim mjerama EU na uvoz proizvoda od čelika, te da prilikom glasanja o reviziji ovih mjera uzmu u obzir izraženu potrebu da se narušena tradicionala trgovina u ovoj oblasti vrati u svoje prijašnje okvire.