Zvizdić: Rok za plaćanje PDV-a pomjeriti na kraj mjeseca

0
3159
Zvizdić: Javna zaduženost BiH na kraju juna iznosila 11 milijardi i 157 miliona KM

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić očekuje da će u izmjene Zakona o PDV-u biti ugrađen zahtjev velikog broja bh. privrednika da se rok za plaćanje PDV-a pomjeri na zadnji dan u mjesecu, kao i da se smanji dnevna zatezna kamatna stopa.
Zvizdić je u saopćenju naveo da se najavljene izmjene Zakona o PDV-u, čije se usvajanje na Upravnom odboru Uprave za indirektno oprezivanje BiH očekuje u narednom periodu, poslije čega će biti upućen na razmatranje u Vijeću ministara BiH.
“Ovakve zahtjeve udruženja privrednika i obrtničkih komora podržavam, jer će dovesti do poboljšanja poslovnog okruženja u BiH, a pomjeranje roka za plaćanje PDV unaprijedit će se i likvidnost preduzeća, a smanjenje zatezne kamatne stope bitno smanjiti troškove i olakšati poslovanje”, navodi se u saopćenju predsjedavajućeg Vijeća ministara Denisa Zvizdića u vezi s izmjenama Zakona o PDV-u.
U saopćenju se dalje navodi da će se sa pomjeranjem roka za plaćanje PDV-a na zadnji dan u mjesecu porezna legislativa uskladiti sa odredbom o roku izvršenja novčane obaveze između preduzetnika u novčanim transkacijama.
“Uz produžavanje roka za plaćanje PDV-a i smanjenja zateznih kamata, kao mjeru podrške razvoju poslovnog sektora, na način kako je to i predviđeno reformskom agendom, očekujem da Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) u najkraćem roku postupi u skladu sa definisanim smjernicama Vijeća ministara BiH, i stvori potrebne predpostavke za uvođenje elektronskog plaćanja PDV-a i direktnih poreza, što će smanjiti opterećenje resursa i uštede vremena privrednicima u izvršenju svojih obaveza.
Ako se ovome dodaju i izmjene, odnosno povećanje praga za ulazak u PDV sistem, usklađivanje sa legislativom EU, kao i spomenuto uvođenje e-sistema plaćanja, onda će izmjene Zakona o PDV-u imati stvaran i efikasan cilj, koji će značiti razumijevanje potreba privrednika, u smislu olakšanja njihovog poslovanja, daljeg razvoja i novih ulaganja, i u konačnici što je i najvažnije, novog zapošljavanja”, navodi se u saopćenju Zvizdića.