Zvizić o izvještaju EK o BiH: Političke opstrukcije usporile su provođenje reformi

0
1071
Zvizdić: Javna zaduženost BiH na kraju juna iznosila 11 milijardi i 157 miliona KM

Privremeni izvještaj Evropske komisije (EK) o Bosni i Hercegovini potvrdio je da je, u odnosu na prethodno razdoblje, postignut napredak ali je, nažalost, ponovo konstatirano da su političke opstrukcije usporile provođenje neophodnih reformi, ocjena je predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića nakon objavljenog privremenog izvještaja EK o BiH.
“Iako treba sačekati cjeloviti izvještaj, nakon što Evropska komisija pripremi Mišljenje o aplikaciji BiH za članstvo u Evropskoj uniji, činjenica je da se pozitivan dio iz političkih kriterija odnosi uglavnom na rad Vijeća ministara BiH, te se navodi da Vijeće ministara ostaje posvećeno EU putu, da su usvojene ključne strategije i da se očekuje usvajanje preostalih strategija, posebno energetske koju je VM pripremilo prije više mjeseci, i koja nije usvojena zbog nedostavljanja mišljenja sa nivoa entiteta“, izjavio je Zvizdić.
On je dodao da je u izvještaju EK naglašena funkcionalnost mehanizma koordinacije koji je kao jedan od realiziranih ciljeva iz Reformske agende, efikasno iskorišten za dostavu odgovora na Upitnik Evropske komisije.
“U izvještaju je pozitivno ocijenjeno usvajanje programa ekonomskih reformi, a naglašen je i progres u privrednom sektoru i stvaranju kvalitetnijeg poslovnog okruženja, borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca, što je rezultiralo skidanjem BiH sa tzv. sive liste FATF-a i Moneyvala“, smatra Zvizdić.
Po ocjeni Zvizdića, BiH je napredovala i kada je u pitanju poštivanje ljudskih prava i prava manjina, ali ne smijemo zanemariti ocjenu koja se odnosi na ugrožavanje medijskih sloboda, bez kojih nema ni demokratskog društva. Istakao je i da je pozitivno ocijenjena saradnja VMBiH sa sektorom civilnog društva.
“S aspekta makroekonomske stabilnosti je konstatiran stabilan rast i povoljnija klima za strana ulaganja, i to je dobra poruka stranim investitorima. Naša je obaveza da im osiguramo efikasano pravosuđe i da provedemo reformu javne uprave, kako bi se trend značajnog rasta stranih investicija nastavio i ubuduće. Tim povodom pozivam entitetske Vlade na konstruktivnu ulogu u procesu usvajanja Strategije za reformu javne uprave u BiH“, kazao je Zvizdić.
On je dodao da je EU svim političkim liderima u BiH jasno i nedvosmisleno poručila da moraju preuzeti odgovornost i pokazati spremnost na kompromis kada je u pitanju provođenje odluke Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava, ali i usvajanje drugih zakona predviđenih Reformskom agendom, koji su blokirani iz dnevnopolitičkih razloga.