ZZO KS: Građani Kantona Sarajevo više ne moraju prilagati CIPS prijave

0
18
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne moraju više prilagati potvrdu o mjestu prebivališta, tzv. CIPS prijavu, za ostvarivanje svojih prava u Zavodu.
Rezultat je to niza poduzetih aktivnosti od strane menadžmenta Zavoda, na čelu sa direktorom Muamerom Kosovcem, koje za cilj imaju unapređenje procesa poslovanja, kao i jednostavnijeg načina ostvarivanja prava osiguranika na zdravstvenu zaštitu. U okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja CIPS potvrda ili PBA3 obrazac zapravo je dokaz o prijavi adrese prebivališta koji u papirnatom obliku sadrži lične podatke, a ovaj dokument građani su prinuđeni koristiti u brojnim sferama života.
Svjedočimo čestim dugim redovima i čekanjima koja opterećuju građane i stvaraju nepotrebne gužve u institucijama. Ovo ne samo da dovodi do gubitka vremena građana, već i do povećane administrativne opterećenosti.
Ukidanje prilaganja CIPS prijavnice zapravo ne znači da Zavod neće imati uvid u podatke podnostitelja zahtjeva. Zavod je dobio mogućnost pristupa podacima iz evidencije koju u ime izvornih organa vodi IDDEEA, na način da se direktno pristupa bazi podataka i provjerava mjesto prebivališta svih onih koji su podnijeli zahtjev u Zavodu za ostvarivanje svojih prava, pri tome poštujući sve sigurnosne elemente u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Na taj način, Zavod će po službenoj dužosti dobiva podatke, a građani ne moraju čekati u redu za izdavanje potvrde o mjestu prebivališta (CIPS prijava).