Athabasca Investment i Pro Consulting kupuju Saniteks iz Velike Kladuše

0
1763
Athabasca Investment i Pro Consulting žele u cijelosti preuzeti Saniteks iz Velike Kladuše

Kompanija Athabasca Investment d.o.o. iz Tomislavgrada, u zajedničkom djelovanju sa Pro Consulting d.o.o. Sarajevo, objavila je danas ponudu za preuzimanje dioničkog društva Saniteks iz Velike Kladuše.
Osnovni kapital Saniteksa se sastoji od 462.366 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 35,63 KM po dionici. Athabasca Investment je društvo iz sastava holdinga Prevent Central and Eastern Europe i vlasnik je  136.360 redovnih dionica Saniteksa odnosno 29,49 posto vlasničkog udjela. Pro Consulting Sarajevo je vlasnik 22.642 redovnih dionica ili blizu 4,90 posto od ukupnog broja dionica. Zajedničkim djelovanjem, Athabasca Investment d.o.o. Tomislavgrad i Pro Consulting d.o.o. Sarajevo drže 159.002 redovnih dionica ili blizu 34,39 posto vlasničkog udjela Saniteksa d.d. Velika Kladuša.
Ponuda za preuzimanje se odnosi na 303.364 redovne dionice, ili preostalih 65,61 posto vlasničkog udjela. Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 9,15 KM, ili 25,68% od nominalne vrijednosti.
Rok važenje ove ponude je 28 dana, a počinje teći od danas.
Ako su ispunjeni svi uslovi iz Ponude za preuzimanje, dionice prijavljene na ponudi biti će kupljene i plaćene u roku od sedam radnih dana od dana isteka Ponude za preuzimanje, saopćeno je.