Austrijanci u Sparkasse Bank BiH sada imaju 98,29 posto vlasničkog udjela

0
1396
Sparkasse banka je doprinijela sveukupnom uspjehu regionalnog GEFF programa

Austrijska Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft izvijestila je o uspješnosti preuzimanja Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina.
U saopćenju objavljenom danas na web stranici Sarajevske berze navedeno je da je ponudu austrijske kompanije prihvatilo 149 dioničara, vlasnika redovnih (običnih) dionica Sparkasse Bank sa sjedištem u Sarajevu.
U postupku preuzimanja Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft je stekla 10.784 redovnih (običnih) dionice što predstavlja 1,2471% od ukupnog broja emitovanih dionica s pravom glasa Sparkasse Bank BiH.
Nakon preuzimanja Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft ima ukupno 849.944 ili 98,2898% redovnih (običnih) dionica Sparkasse Bank BiH.
Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH je rješenjem od 17. maja ove godine utvrdila uspješnost preuzimanja Sparkasse Bank BiH.