BiH: Potrošačke cijene u januaru porasle 0,4%

0
425
Hrana i bezalkoholna pića u augustru porasle su u prosjeku za 0,7 posto

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u januaru 2021. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast za 0,4%.
Više cijene u januaru u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku porasle u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih pića za 1,1%, Alkoholnih pića i duhana za 2,0%, Namještaja i aparata za domaćinstvo za 0,7%, Zdravstva za 0,1%, Prijevoz za 1,1%, Restorani i hoteli za 0,1% te Ostala dobra i usluge za 0,3%.
Niže cijene bile su u odjeljcima Odjeće i obuće za 6,1% te Stanovanja i režijskih troškova za 0,1%.
Na godišnjem nivou, nivo cijena u januaru 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine niži je za 1,7%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 0,1%, Alkoholna pića i duhan za 1,9%, Zdravstvo za 0,9%, Komunikacije za 0,1%, Obrazovanje za 0,3%, Restorani i hoteli za 0,6% i Ostala dobra i usluge za 0,6%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 10,9%, Stanovanje i režijski izdaci za 1,0%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 1,4%, Prijevoz za 9,4%.