Četiri preduzeća u FBiH moraju vratiti nenamjenski utrošen novac za uvezivanje staža radnika

0
219
Konfekcija Borac d.d. Travnik

Vlada Federacije BiH danas je usvojila Izvještaj o kontroli namjenskog utroška preostalog dijela grant sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2019. godinu na poziciji subvencija javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža.
Zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pokrene aktivnosti povrata nenamjenski utrošenog preostalog dijela grant sredstava u ukupnom iznosu od 1.211.897,54 KM, a Federalni zavod PIO da, bez odlaganja, vrati taj novac na Jedinstveni račun Trezora.
Novac trebaju vratiti Konfekcija Borac Travnik (403.664,65 KM za 59 radnika koji nisu korisnici prava, niti su u proceduri rješavanja po zahtjevu za ostvarivanje prava iz PIO), IP Krivaja Zavidovići – u stečaju (19.874,94 KM za pet radnika koji nisu predali zahtjev za penzionisanje, ili im je on odbijen u Federalnom zavodu PIO ili su u radnom odnosu), KTK Visoko, (33.697,07 KM za sedam radnika koji nisu predali zahtjev za penzionisanje, niti imaju rješenje Federalnog zavoda), te Hidrogradnja Sarajevo – u stečaju (754.660,88 KM za 36 radnika koji nisu predali zahtjev za penzionisanje, ili je podnesen a nije ostvareno pravo na penziju).