EU sa 71,2 miliona eura podržala državni program aktivnosti za BiH

0
457
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH.
Sporazumom se definira okvir za finansiranje Državnog programa aktivnosti BiH za 2018. godinu, čiji ukupni procijenjeni troškovi iznose 72.185.445 eura, od čega je maksimalni doprinos Evropske unije 71.282.832 eura, a ostatak od 902.614 eura će biti osigurano iz budžeta institucija BiH.
Programom se daje podrška ekonomskom, socijalnom i teritorijalnom razvoju te političkim reformama i progresivnom usklađivanju ovih oblasti sa aquisom.
Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina, a period operativne provedbe je šest godina od stupanja na snagu, dok će pojedinačni ugovori i sporazumi za njegovo provođenje biti zaključeni u roku tri godine.
Vijeće ministara BiH danas je usvojilo i Informaciju o utrošku sredstava u 2018. kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija BiH 2018 – 2020. godine.
Informacija daje pregled zbirne realizacije finansijskih sredstava u 2018. godini za 118 projekta u implementaciji koji su planirani u prošloj godini, ukupne vrijednosti milijardu i 141,46 miliona KM.
U prošloj godini završena su 33 projekta, dok je nastavljena implementacija 85 projekata u vrijednosti oko milijardu KM. Istovremeno, 27 projekata je iz statusa ‘kandidovani’ prešlo u fazu implementacije, uz pet naknadno prijavljenih projekata, koji su završeni u prošloj godini.
U Program javnih investicija u periodu 2018 – 2020. godina uključen je 251 projekt, ukupne vrijednosti milijardu i 992,52 miliona KM, od čega se milijardu i 309,51 miliona odnosi na 154 projekta u realizaciji, a 683,01 miliona KM na 97 kandidovanih projekata.