Kontakt

Redakcija

e-mail: redakcija@profitiraj.ba; info@profitiraj.ba
telefoni:
+387 (0)33 45 88 43
+387 (0)61 17 03 05

Glavni odgovorni urednik:
mirsad.pehilj@profitiraj.ba
fax:
+387 (0)33 45 88 43

Marketing

e-mail: marketing@profitiraj.ba
tel: +387 (0)33 45 88 43

Adresa

Ante Babića 13
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

MP MEDIA Sarajevo
ID broj: 4302102970005
Transakcijski račun: 1990490054730163

(račun otvoren kod Sparkasse Bank d.d.)