Rudnici u sastavu Koncerna EPBiH za sedam mjeseci proizveli 360 hiljada tona uglja manje od plana

0
1098
Upravi EP BiH predstoji težak zadatak - zaustaviti pad proizvodnje uglja i struje

Analizirajući trenutno stanje u rudnicima u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH, posebno u RU Kreka, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (FMERI) konstatovalo je da su, nažalost, rudnici u sastavu Koncerna u prvih sedam mjeseci proizveli 360 hiljada tona uglja manje od plana ili 86 posto od plana.
Većina ovog podbačaja u proizvodnji odnosi se na Rudnik uglja Kreka, koji je u prvih sedam mjeseci isporučio 740 hiljada tona ili 270 hiljada tona manje uglja od plana, odnosno 71 posto planskog iznosa. U finansijskom iznosu izostao je planirani prihod od gotovo 12 miliona KM. Ovakvo stanje dodatno je produbilo finansijsku dubiozu i povećao gubitak rudnika, kaže se u saopćenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
Stanje na depoima termoelektrana u sastavu JP Elektroprivreda BiH daleko je od planskih i bilansnih, što značajno ugrožava rad termoelektrana.
Jedini izlaz iz ovakve situcije je ubrzani nastavak restrukturiranja rudnika u sastavu Koncerna EPBiH. Nažalost, u zadnjih nekoliko mjeseci došlo je do zastoja u procesu restrukturiranja rudnika, saopćeno je.
Federalno ministarstvo posebno ukazuje na presudnu ulogu i odgovornost Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo i rukovodstva Sindikata u ispunjavanju preuzetih obaveza uz izričito poštivanje Zakona o radu, Zakona o štrajku, Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH i Pravilnika o radu. Zato poziva rukovodstvo Sindikata da svoja prava u skladu s važećim zakonima i ugovorima traže za pregovaračkim stolom i eventualno na sudovima, a nikako na ulicama.
Odustajanje od procesa restrukturiranja rudnika pokrenutog s ciljem omogućavanja njihovog ekonomski održivog poslovanja, znači dovođenje rudnika Koncerna EPBiH u izuzetno teško stanje koje neminovno vodi ka ugrožavanju proizvodnje električne energije, snabdijevanja kupaca i stečaju.
S ciljem obezbjeđenja opstanka rudnika, nesmetane proizvodnje električne energije, urednog snabdijevanja i zaštite privrednih subjekata i građana koje snabdijeva JP Elektroprivreda BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će uložiti maksimalne napore kako bi proces restrukturiranja bio nastavljen i okončan s minimalnim posljedicama, posebno za proizvodne radnike.