U BiH 4.870 migranata, ilegalni ulasci smanjeni za 50 posto

0
871
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH danas je informirano o stanju u oblasti migracija i rezultatima sastanka Operativnog štaba, održanog 25. maja ove godine.
Prema podacima ministra sigurnosti, u BiH je od 1. januara do 27. maja ove godine ušlo i registrirano 4.870 ilegalnih migranata, od kojih je njih 4.215 izrazilo želju da zatraži azil, a 423 migranta su i zatražila azil.
Upućivanje dodatnih policajaca na granicu BiH pokazalo se efikasnim jer su ilegalni ulasci smanjeni za 50 posto nakon usvajanja Plana hitnih mjera, a aktivnosti na zaprečavanju granice BiH sa istočnim susjedima se nastavljaju upućivanjem dodatnih policajaca.
Vijeće ministara uputilo je Evropskoj komisiji Akcijski plan hitnih mjera u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, kako bi se osigurala međunarodna pomoć za rješavanje migrantske krize u BiH. Istovremeno je od Razvojne banke Vijeća Evrope zatražen milion eura za provođenje Akcijskog plana hitnih mjera za rješavanje migrantske krize u BiH.
Kasarna ‘Ušivak’ u Hadžićima bit će opremljena za smještaj migranata, čime će biti prošireni kapaciteti uz Azilantski centar u Delijašu i Imigracioni centar u Istočnom Novom Sarajevu. Na području Unsko-sanskog kantona na novoj lokaciji bit će stvoreni uvjeti za smještaj migranata.
Ministar sigurnosti BiH bit će domaćin sastanka ministara unutrašnjih poslova regiona koji će biti održan 7. juna ove godine u Sarajevu, i na kojem će se razmatrati stanje u oblasti migracija.
Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici zadužilo je Pregovarački tim za provedbu Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije da za narednu sjednicu Vijeća ministara BiH dostavi izvještaj o radu i aktivnostima preduzetim u vezi sa zaštitom imovine i prava Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj.
Vijeće ministara usvojilo je Izvještaj o provedbi Revidiranog akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2013-2016. i utrošku grant sredstava za 2016. godinu s preporukama za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.
U Izvještaju se navodi da je u periodu od 2009. do 2016. godine za zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu Roma iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH izdvojeno 19.522.000 KM, a da su sufinansirajuća sredstva iznosila 9.378.308,57 KM, što ukupno iznosi više od 28,9 miliona KM.
Za potrebe Roma u ovom periodu izgrađena je 541 stambena jedinica, a 744 Roma koristila su sredstva namijenjena za zapošljavanje i samozapošljavanje.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice ranije je evidentiralo 16.771 Roma ili 4.308 domaćinstava koja žive u BiH. Međutim, s obzirom na to da je određeni broj domaćinstava odbio da se evidentira, ali i zbog kretanja stanovništva, procjene govore da u BiH živi između 25 i 30 hiljada Roma, među kojima je oko 19,5 hiljada osoba kojima je potreban neki od vidova pomoći i podrške koji su sadržani u Akcionom planu.

Besplatni pasoši za povratak učenika iz Italije

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku kojom se učenicima iz Banje Luke, kojima su u Italiji tokom ekskurzije u izgorjelom autobusu uništeni dokumenti, omogućava da bez plaćanja troškova dobiju putne isprave za povratak u Bosnu i Hercegovinu.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here