U FBiH prozvodnja krompira porasla za 6,5%, a duhana za 8%

0
158
Proizvodnja duhana u FBiH u 2022. porasla je za 8% u odnosu na 2021.

Prema podacima Zavoda za statistiku Federacije BiH o ostvarenim prinosima kasnih usjeva, voća i grožđa u 2022. godini navodi se da je proizvodnja kukuruza-zrno iznosila 173.232 tona što je manje za 18,2% u odnosu na 2021. godinu.
Kod industrijskog bilja lani je proizvodnja soje smanjena za 18,3%, dok je proizvodnja duhana porasla za 8% u odnosu na 2021.
Prozvodnja krompira iznosila je 190.329 tona i veća je za 6,5% u poređenju sa proizvodnjom u prethodnoj godini. U proizvodnji stočnog krmnog bilja zabilježeno je povećanje kod
proizvodnje djeteline za 1,5%, lucerke za 6,6%, te smanjenje proizvodnje kukuruza za krmu za 6,5% i travno-djetelinskih smjesa za 7,7% u poređenju sa 2021.
Kod voća ostvarena proizvodnja jabuka u 2022. veća je za 21,2% i šljive za 55,6% u odnosu na 2021. godinu, dok je ukupna proizvodnja grožđa veća za 17%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.