Ukupan dug Federacije BiH smanjen na 5,5 milijardi KM

0
990
Vanjski dug je na kraju drugog kvartala 2021. iznosio je 5,07 milijardi KM, a unutarnji dug oko 875 miliona KM

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici informirana o dugu za treći kvartal 2018. koji iznosi 44.482.398,60 KM u više valuta i od više kreditora. U ovom kvartalu, kako je navedeno, nije nije bilo novougovorenih kredita po osnovi vanjskog duga.
U ovom periodu, na ime glavnice i kamate, isplaćeno je ukupno 111.071.787,27 KM. Od toga se 90.501.318,48 KM ili 81,48 posto odnosilo na otplatu glavnice, a 20.570.468,79 KM ili 18,52 posto na troškove kamate.
Na kraju septembra 2018. vanjski dug je iznosio 4.817.925.677 KM ili 2.851.592.772 dolara. Nominalni iznos duga, izražen u domaćoj valuti, manji je od nego u u proteklom kvartalu za 33.039.976 KM ili za 0,68 posto. Dug izražen u dolarima na kraju ovog kvartala, u odnosu na podatak s kraja drugog kvartala, manji je za 39.893.557 dolara ili 1,38 posto.
Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH je na kraju septembra 2018. iznosio 741.837.371 KM (439.072.378 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je manji za 81.396.222 KM ili 9,89 posto.
Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je iznosio 5.559.763.048 KM ili 3.290.665.150 dolara i manji je nego u u prethodnom kvartalu za 114.436.198 KM (2,02 posto).
Ukupan vanjski i unutarnji dug Vlade Federacije BiH, u koji nisu uključene verificirane obaveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije, iznosi 5.531.330.900 KM ili 3.273.836.973 dolara i manji je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 122.835.694 KM ili 2,17 posto, saopćeno je iz Vlade FBiH.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here