Vlada FBiH dopunila odluku potrebnu za nastavak izgradnje dijela Sarajevske obilaznice

0
349
Dopuna odluke se odnosi na izgradnju dijela Sarajevske obilaznice na dionici Butila - Vlakovo - Mostarsko raskršće

Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, dopunila Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice na dionici LOT 3 Butila – Vlakovo – Mostarsko raskršće.
Ovo je urađeno jer je na trasi Sarajevske obilaznice došlo do izmjene projektnog rješenja, a samim tim i do izmjene i dopune elaborata eksproprijacije za potrebu njene izgradnje iz novembra 2021. godine, kojim su obuhvaćene nove parcele ili dijelovi ranije potrebnih u manjim površinama.
Naročito je važno da nekretnine koje su predmet eksproprijacije nadležni organ svojim aktom precizno odredi, a radi izgradnje objekata.
Kako bi bilo omogućeno pokretanje postupka eksproprijacije nekretnina na ovoj dionici, što je ujedno i preduslov za realizaciju projekta, prema dopuni elaborata eksproprijacije Sarajevske obilaznice na ovoj dionici, bilo je potrebno da Vlada dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice na dionici LOT 3 Butila – Vlakovo – Mostarsko raskršće.