Addiko Bank u BiH dobila certifikat Customers’ Friend – Predani Izvrsnosti

0
839
Addiko Banka dobila priznanje Customers' Friend - Predani Izvrsnosti

Addiko Banka u Bosni i Hercegovini dobila je priznanje Customers’ Friend – Predani Izvrsnosti koje dodjeljuje međunarodna organizacija ICERTIAS – International Certification Association sa sjedištem u Švicarskoj.
Customers’ Friend certifikat je prestižno međunarodno priznanje koje se dodjeljuje kompanijama i organizacijama koje njeguju uzoran odnos prema svojim klijentima.
Organizacije nominirane za Customers’ Friend prolaze strog proces analize koja uključuje niz provjera koje provodi organizacija ICERTIAS. Addiko Banka je, u sklopu ove certifikacije, prošla detaljan proces istraživanja i verifikacije koji je temeljen na četiri glavna analitička ‘stupa’: 1. Ugled, 2. Komunikacija i društvene mreže, 3. Korisničko iskustvo i 4. Povjerenje, pri čemu je svaki od ovih stubova dodatno vrednovan kroz pojedinačne podskupine.
Zahvaljujući visokim ocjenama, Addiko Banka je stekla pravo na status Customers’ Friend – Predani Izvrsnosti (engl. Customers’ Friend – Dedicated to Excellence). Potpisivanjem službene Customers’ Friend deklaracije koja obavezuje kompanije na održavanje izvrsnog odnosa sa svojim klijentima, partnerima i zaposlenicima – Addiko Banka je ispunila sve uslove u cjelosti kao nosilac prestižnog međunarodnog statusa i priznanja Customers’ Friend – Predani Izvrsnosti.