Agencija za nadzor osiguranja FBiH pooštrava mjere za davanje nelegalnih popusta pri registraciji vozila

Regulatorna agencija će u slučaju utvrđivanja nepravilnosti osiguravajućim duštvima izreći mjeru zabrane zaključivanja ugovora o osiguranju od A/O u trajanju od 30 do 180 dana

0
730
Faksimil Mjera koje je propisala donijela Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH (NADOS) je u cilju stvaranja dodatnog povjerenja na tržištu osiguranja i sprečavanja nezakonitog poslovanja donijela Mjere za postizanje zakonitog vođenja poslova osiguravajućih drušatava u oblasti obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (A/O), saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Ove mjere, koje su danas stupile na snagu, odnose na društva za osiguranje koja u Federaciji BiH obavljaju poslove neživotnog osiguranja, odnosno osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, što uključuje i društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj koja usluge osiguranja u FBiH pružaju putem podružnica registriranih u FBiH, kao i na subjekte u poslovima posredovanja u osiguranju temeljem Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju.
Agencija za nadzor je prilikom donođenja Mjera uvažila okolnost da obavezno osiguranje od A/O ima dominantno učešće u ukupno obračunatoj premiji na tržištu neživotnih osiguranja FBiH, uslijed čega ova vrsta osiguranja ima i poseban društveni značaj, imajući u vidu broj vozila, broj prometnih nezgoda i ukupne štetne posljedice koje nastaju po tom osnovu.
U tom kontekstu, Agencija za nadzor ističe, kao osnovni problem koji je već duže vrijeme prisutan u provođenju ove vrste osiguranja, nepoštivanje administrativno utvrđene premije osiguranja na tržištu osiguranja FBiH (modaliteti povrata dijela premije osiguranja-novca ili posrednih pogodnosti osiguranicima kojima se posredno umanjuje obračuna premija osiguranja, odnosno davanje popusta suprotno propisanom načinu obračuna premije osiguranja, itd).
Agencija će u cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti poduzeti pojačane aktivnosti na nadzoru poslovanja osiguravajućih društava jer uočene nepravilnosti posljedično dovode do slabljenja finansijskog položaja društava za osiguranje i do nemogućnosti naknade štete osiguraniku u slučaju nastanka osiguranog slučaja, budući da se premija osiguranja ne utvrđuje u skladu sa procjenom rizika.
Agencija za nadzor će, u slučaju da osiguravujuće društvo obračuva i naplaćuje premiju osiguranja od A/O suprotno važećim tarifama premija, bilo direktno ili putem subjekata u poslovima posredovanja u osiguranju, izreći mjeru privremene zabrane zaključivanja ugovora o osiguranju od A/O u trajanju od 30 do 180 dana.

Više možete vidjeti ovdje