AOD BiH: 11. maj krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu deponenata Banke Srpske

0
477
AOD: Zahtjevi za isplatu deponenata Banke Srpske primat će se do 11. maja 2021.

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine (AOD BiH) pozvala je deponentne Banci Srpske a.d. Banja Luka – u stečaju, kojima još nisu isplaćeni osigurani depoziti do 50.000 KM da svoje zahtjeve podnesu zaključno sa danom 11.5.2021. godine.
U obavještenju AOD BiH navodi da je već isplatila osigurane depozite za najveći dio deponenata čiji su depoziti bili osigurani, nakon što je Agencija za bankarstvo Republike Srpske 11.5.2016. godine oduzela dozvolu za rad Banci Srpske.
U pojašnjenju AOD dalje navodi da je odredbom člana 16. Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine predviđeno da se zahtjevi za isplatu osiguranih depozita primaju u roku od 5 godina od dana oduzimanja dozvole za rad banci članici, što znači da se od 12.5.2021. godine takvi zahtjevi neće primati.
“Stoga se pozivaju deponenti kojima još nisu isplaćeni osigurani depoziti do 50.000 KM da svoje zahtjeve podnesu zaključno sa danom 11.5.2021. godine. Isplata se vrši putem banke isplatioca UniCredit banke a.d. Banja Luka na lokacijama njenih poslovnica”, saopćeno je iz AOD.
Radi efikasne isplate osiguranog depozita iz AOD podsjećaju da je potrebno imati dokaze o vlasništvu (štedna knjižica, Ugovor o osiguranju, kartica tekućeg ili drugog računa itd), kao i identifikacioni dokument (lična karta, pasoš). Zahtjev za isplatu osiguranog depozita kao i Izjavu o subrograciji-prenosu potraživanja klijentima će biti uručeni na šalterima banke isplatioca.
Isplata će se po izboru deponenta vršiti u gotovini, prenosom sredstava na račun banke isplatioca ili neke druge banke. Isplata pravnim licima vršit će se prenosom sredstava na transakcioni račun koji pravno lice označi u zahtjevu.
Nakon 11.5.2021. godine prestaje pravo deponenata čiji su depoziti osigurani do 50.000 KM da ih potražuju od Agencije za osiguranje depozita BiH te će se oni kao i deponenti čiji su depoziti bili veći od 50.000 KM namirivati u stečajnom postupku nad Bankom Srpske a.d. Banja Luka, ukoliko su im priznata potraživanja u tom postupku, saopćeno je.