Austrijski Asamer Baustoffe kupuje udjele manjinskih dioničara FCL-a

0
1255
Austrijski Asamer Baustoffe želi u cijelosti preuzeti dionice Fabrike cementa Lukavac

Austrijska kompanija Asamer Baustoffe AG, koja ima 99,54 posto vlasničkog kapitala u Fabrici cementa Lukavac (FCL) želi preuzeti i preostale udjele manjinskih dioničara u FCL-u, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Asamer Baustoffe AG će stoga, shodno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava (Sl. novine FBiH br. 77/15) u postupku preuzimanja Fabrike cementa Lukavac d.d. sa sjedištem u Lukavcu, koristiti pravo prenosa dionica manjinskih dioničara i podnijeti Registru vrijednosnih papira Federacije BiH zahtjev za prenos dionica sa pravom glasa manjinskih dioničara FCL-a.
U saopćenju objavljenom danas na web stranici Sarajevske berze navodi se da je kompanija Asamer Baustoffe ponudila manjinskim dioničarima naknadu za preuzimanje po dionici u iznosu od 156,47 KM.