Autoceste FBiH bez dodatnih akciza neće moći vraćati dug

0
1134
Vlada Federacije BiH usvojila Program utroška sredstava za 12 cestovnih projekata

Federalno ministarstvo finansija saopćilo je povodom učestalih medijskih istupa i otvorenih pitanja u vezi izgradnje autocesta da JP Autoceste Federacije neće imati dostatan iznos prihoda za servisiranje obaveza bez uvođenja dodatnih akciza.
Naime, JP Autoceste Federacije kao nositelj aktivnosti na izgradnji autocesta u Federaciji do sada je implementiralo investicijski ciklus zahvaljujući prihodima koji se prikupljaju po osnovi akciza za naftne derivate – gorivo koje su bile dostatne za realizaciju izgradnje dijela putne infrastrukture zajedno s međunarodnim financijskim institucijama (EIB, EBRD, OPEC i dr.).
U trenutku realizacije ovoga dijela putne infrastrukture, JP Autoceste je bilo kreditno sposobno da redovito servisira svoje obveze.
“Međutim, iz ovog prethodnog investicijskog ciklusa JP Autoceste bilježe znatan iznos zaostalih obveza čime se finansijska sposobnost za otplatu kredita značajno izmijenila u odnosu na prethodni ciklus. Nadalje, putem nadležnog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, JP Autoceste su pokrenule inicijativu za stvaranje novog duga kod raznih međunarodnih finansijskih institucija (EIB, EBRD, OPEC, Kuvajtski fond i dr.) kako bi uspješno pokrenuli novi investicijski ciklus”, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.
“Nakon završene analize, Federalno ministarstvo finansija je utvrdilo da JP Autoceste neće imati dostatan iznos prihoda za uredno servisiranje obveza po novim kreditima po kojima su pokrenute inicijative bez uvođenja dodatnih akciza, odnosno povećanja prihoda od putarina za izgradnju autocesta i bit će ugroženo poslovanje JP Autoceste, a posljedično i likvidnost budžeta FBiH”, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.
Vlada FBiH je podržala inicijative za novo zaduženje i pokretanje novog investicijskog ciklusa, ali uz uvjet ‘da se efektivnost ovih kredita veže za uvođenje dodatne akcize na naftne derivate od 0,10 KM/l kako bi se osigurala dugoročna održivost duga JP Autoceste FBiH i ublažili rizici po budžet Federacije BiH’ sukladno analizama kreditne sposobnosti.
Federalno ministarstvo finansija je o svemu informiralo JP Autoceste, te je na svim sastancima održanim na ovu temu, kako u prostorijama Vlade FBiH tako i u Federalnom ministarstvu financija, sa JP Autoceste pokušalo iznaći model kako bi se ponovno pokrenula izgradnja putne infrastrukture. Međutim, prema dostavljenim informacijama vezano za očekivani novčani tok evidentno je da novi ciklus zahtijeva dodatno povećanje akciza sukladno očekivanim projekcijama prihoda u narednom razdoblju.
Uvažavajući sve navedeno, jasno je da Federalno ministarstvo finansija nema ovlaštenja da izdaje saglasnosti ili potpisuje bilo kakve kreditne sporazume za izgradnju putne infrastrukture s obzirom da je svako novo zaduženje uvjetovano dodatnim povećanjem akciza, a sve s ciljem dugoročne održivosti duga JP Autoceste, kao i smanjenjem potencijalnih rizika za budžet Federacije BiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.