BDP u trećem kvartalu u Federaciji BiH manji za 3,9%

0
575
U drugom tromjesečju 2022. duplo manji rast BDP-a RS na godišnjem nivou

Bruto domaći proizvod u trećem tromjesečju 2020. godine u Federaciji BiH je realno manji za 3,9% u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, prve su procjene Zavoda za statistiku FBiH navodeći da do potencijalno veće revizije podataka tromjesečnog BDP-a može doći usljed uticaja koje je pandemija COVID-19 imala na dostupnost i pouzdanost podataka i informacija koje se koriste za procjenu tromjesečnog BDP-a.
Prema trenutno objavljenim podacima, značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u trećem tromjesečju 2020. zabilježen je u djelatnostima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (12,3%) i Građevinarstvo (8,3%).
Značajniji realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u: Trgovini na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala; Prijevoz i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (16,2%), Informacije i komunikacije (3,8%) i Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija; snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (2,9%).