BiH: BDP u drugom kvartalu na godišnjem nivou porastao 1,2 posto

0
126
Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Bosni i Hercegovini u drugom kvartalu 2023. u odnosu na isti kvartal prethodne godine iznosio je 1,2%.
Desezonirana serija podataka pokazuje rast BDP-a (prema proizvodnom pristupu*) u drugom kvartalu 2023. godine od 1% u odnosu na prethodni kvartal.
Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti u drugom kvartalu 2023. u odnosu na isti kvartal prethodne godine, značajan realni rast bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnosti Informacije i komunikacije – 6%, saopćila je Agencija za statistiku BiH.

BDP BiH – rashodni pristup (Izvor: Agencija za statistiku BiH)

Bruto domaći proizvod BiH, prema rashodnom pristupu**, u drugom tromjesečju 2023. u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine zabilježio je rast od 1,2%.
Sezonski podešena serija podataka u odnosu na prethodno razdoblje pokazuje pozitivnu stopu promjene BDP-a u drugom tromjesečju 2023. od 0,7% u odnosu na prethodno tromjesečje.
Promatrano prema kategorijama BDP-a prema rashodnom pristupu u drugom tromjesečju 2023. u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, realni rast zabilježen je kod slijedećih kategorija: potrošnja kućanstava od 1,7%, potrošnje vlade 0,3% i bruto investicije 6,7%, dok su realni pad ostvarili izvoz roba i usluga 9,1% i uvoz roba i usluga 2,0%.
Podsjetimo, kvartalne procjene BDP-a prema rashodnom pristupu su, najvećim dijelom, utemeljene na istim izvorima i metodama koje se koriste za procjene BDP-a na godišnjem nivou.
_______
*BDP prema proizvodnom pristupu jednak je dodanoj vrijednosti u baznim cijenama, uvećanoj za poreze na proizvode i umanjenoj za subvencije na proizvode.
**BDP prema rashodnom pristupu definira se kao ukupna domaća krajnja potrošnja korigirana vanjskim bilansom roba i usluga sa ostatkom svijeta.