BiH: Broj nezaposlenih u februaru porastao za 1,8%

0
373
U junu na evidencijama službi bilo 274.820 nezaposlenih osoba

U februaru 2021. godine broj zaposlenih u Bosni i Hercegovini iznosio je 809.172, a od toga 349.448 žena. U odnosu na januar ove godine broj zaposlenih se smanjio za 0,1%, a broj zaposlenih žena se, također, smanjio za 0,1%.
Broj registrovanih nezaposlenih osoba u februaru u odnosu na januar 2021. godine se smanjio za 1%, a broj registrovanih nezaposlenih žena se smanjio za 0,9%.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u februaru 2021. broj registrovanih nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 410.776. U odnosu na februar 2020. godine evidentan je rast nezaposlenosti od 1,8 indeksnih poena ili u apsolutnom iznosu broj nezaposlenih osoba povećao se za 7.888.